FeedCare

FeedCare is een concept dat het elk varkensbedrijf mogelijk maakt om de (gezondheid)voordelen van fermentatie op een laagdrempelige wijze toe te passen. FeedCare is ontwikkeld voor doseren in brijvoer of sprayen op droogvoer.

Uniek concept

Wij hebben een uniek concept dat het voor elke varkenshouder heel makkelijk maakt om een geconcentreerde ferment te maken. De start cultuur en voedingsstoffen worden droog aangeleverd. U of uw medewerker vullen de can met warm water en zetten hem in een warme ruimte. Als het product net aangemaakt is, is de kleur donkerblauw. Als de fermentatie succesvol is afgesloten kleurt het product maisgeel Het ferment is nu gereed voor gebruik. 

Geel ferment

FeedCare is een geconcentreerd geel ferment met een mega-aantal melkzuurbacteriën, melkzuur en een lage pH. FeedCare-ferment kan worden toegevoegd aan brijvoer of droogvoer. In brijvoer kan dit vanuit een opslagtankje direct in de brij gedosseerd worden. Bij droogvoer kan het vanuit een opslagtankje met een doseerpomp direct op de droogvoerketting of in menger gesprayd worden. Bewezen technieken die al jarenlang in varkens- en pluimveestallen functioneren. De kleine hoeveelheid ferment word direct door het voer opgenomen.

Door het toevoegen van het gele ferment aan het droog- of brijvoer ondersteunen we de hygiëne van het voer maar ook leveren we een positieve bijdrage aan de microbiota in het verteringskanaal van het varken. We hebben zeer goede ervaringen bij gebruik van FeedCare in rantsoenen van zeugen, biggen en vleesvarkens. 

Dosering

Diercategorie Brijvoer (ml FeedCare/ton) Droogvoer (ml FeedCare/ton)
Dracht (lage dosering hele dracht) 25 125
Dracht (hoge dosering einde dracht) 125 625
Lakto 85 425
Gespeende biggen Dag 1-7 800 4.000
Gespeende biggen vanaf dag 8 60 300
Vleesvarkens Dag 1-14 60 300