DF NutriCare

NutriCare is een fermentatie product dat het voor ieder varkensbedrijf mogelijk maakt om de verteringsvoordelen van microbiële fermentatie op een laagdrempelige wijze toe te passen.

Gezond en efficient

De varkens zo gezond en efficiënt mogelijk laten groeien, dat is wat elke varkenshouder wil. En dat is best een uitdaging. Hoge grondstofprijzen maken het noodzakelijk naar goedkopere grondstoffen te zoeken. Of naar een oplossing die het gebruik van dure grondstoffen beperkt. Voor een goede voeropname en voerconversie is het van cruciaal belang dat de darmgezondheid goed is. Bovendien voelt het varken zich beter als de darmgezondheid in orde is. Om deze uitdagingen aan te gaan, werken wij als FermCare met een 100%-natuurlijke technologie: microbiële fermentatie. En we hebben het u gemakkelijker gemaakt door een kant-en-klaar product te produceren: NutriCare.

Solid-state fermentatie

NutriCare ontstaat via “solid-state” fermentatie. Door een uitgekiende combinatie van diverse schimmelstammen, die onder gestuurde omgevingscondities groeien op een mengsel van plantaardige (eiwitrijke) grondstoffen, ontstaat een uniek fermentatieproduct dat rijk is aan bio-actieve componenten. Na toediening van organisch zuur en een droogstap is het product NutriCare een feit.

NutriCare is een droog, hoog geconcentreerd ferment-additief dat zorgt voor een betere beschikbaarheid van nutriënten uit grondstoffen. Door de toevoeging van 1 kilogram NutriCare per 1.000 kg eindvoer, krijgen uw vleesvarkens een hoge concentratie aan fermentatieproducten, waaronder positieve bio-actieve componenten binnen. Deze ondersteunen het beschikbaar en oplosbaar maken van nutriënten uit de grondstoffen, maar ook het functioneren van de darmen. Diverse testen hebben aangetoond dat door het gebruik van NutriCare in vleesvarkensrantsoenen, het verbruik van sojaschroot tot 2% kan worden verlaagd! En dit zonder nadelige effecten op groei, voerconversie of vleespercentage. Hiermee worden voerkosten verlaagd. Ook zijn er testen met NutriCare waarbij het als “topdressing” aan het rantsoen wordt toegevoegd. In dat geval verbeteren zowel groei als voerconversie; op deze wijze wordt een verbetering van de technische resultaten gerealiseerd. Het is aan u als varkenshouder welke keuze de voorkeur heeft.