Groot-Fermentatie

Wat is Groot-Fermentatie?

Op varkensbedrijven die vloeibaar voer (brijvoer) verstrekken, werken we met “groot-fermentatie”. Dit is niets anders dan op grote schaal vloeibaar fermenteren: fermentoren met een inhoud van 1 tot 30 ton, temperatuur van 36 tot 38° Celsius, drogestof tot 30%. We fermenteren altijd volgens het “batch” principe: reinigen fermentor, leeg maken, vullen met nieuwe batch te fermenteren grondstoffen, 24 uur fermenteren, en dan opvoeren van deze batch. Door met minimaal 2 fermentoren te werken, staat er altijd een gefermenteerde batch klaar voor het voeren, en kan de andere fermentor de 24-uur fermentatietijd doorlopen. Groot-fermentatie heeft een tweeledig doel: 1) fermenteren van grondstoffen om daarmee het maagdarmkanaal te ondersteunen, en 2) fermenteren van grondstoffen om voedingswaarde en smaak te verbeteren. Gefermenteerde grondstoffen vormen circa 5% tot 40% van het varkensrantsoen. 

FermCare: DE specialist op het boerenerf

FermCare werkt met de beste startcultuur technologie, en beschikt over 20-jaar praktische en wetenschappelijke kennis aangaande fermentatie en varkens. Dit biedt onze klanten de beste garantie dat hun investering resulteert in positieve effecten op gezondheid, voerefficientie, en voerkosten. Een belangrijk aspect is dat door onze jarenlange ervaring en onafhankelijke positie we met elke voerleverancier kunnen overleggen hoe de rantsoenen te optimaliseren zijn. Want het fermentatieproces an sich is belangrijk, maar het aanpassen van het aanvullende voer en de rest van het rantsoen is minstens net zo belangrijk.